مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
ردیف نام عنوان تحصیلات شماره تماس ایمیل شرح وظایف تصویر
1 موسی گنجی زاده کارشناس امور دانشجویی و رفاهی