مجتمع آموزش عالی میناب
 
EnAr
University of Hormozgan
13 آذر 1402

انجمن علمی مهندسی کشاورزی برگزار می کند

مسابقه ی گل های اجتماعی

07 آذر 1402

به همت انجمن علمی صنایع و کامپیوتر انجام شد

نشست مشترک رشته کامپیوتر مجتمع آموزش عالی میناب و آموزشگاه فنی و حرفه ای

24 آبان 1402

در جهت تسهیل عبور و مرور مسیر خوابگاه انجام شد

عملیات زیرسازی و آسفالت محوطه مجتمع

20 آبان 1402

در جهت تسهیل مشاوره ی آموزشی صورت گرفت

برنامه زمانی مراجعه دانشجویان به استاد مشاور آموزشی

17 آبان 1402

در جهت آگاه سازی جامعه ی کشاورزان صورت پذیرفت

گزارش برگزاری کارگاه آموزشی ردیابی و شناسایی کرم برگخوار پاییزه ذرت

11 آبان 1402

به میزبانی دانشگاه هرمزگان و در محل مجتمع آموزش عالی میناب انجام پذیرفت

برگزاری دومین نشست کمیته حکمرانی آموزش عالی و منطقه ساحلی مکران

10 آبان 1402

با هدف آگاهی بخشی، سبک زندگی سالم و مسئولیت اجتماعی

سلسله وبینارهای بهداشت روان

25 مهر 1402

با هدف تقویت مراکز دانشگاهی

نشست سردار دهقان دبیر شورای توسعه سواحل مکران با اعضای مجتمع آموزش عالی میناب

سایر اخبار