رشته علوم و مهندسی آب در سال 1390 پذیرش دانشجو داشته و اولین سری از دانشجویان این رشته تحصیلی در بهمن ماه سال 1393 دانش آموخته شدند. رشته علوم و مهندسی آب در واقع یک رشته میان رشته ای می باشد. هدف از تاسیس این رشته برقراری ارتباط بین رشته کشاورزی و رشته مهندسی عمران می باشد. بطوری که مشکلات مربوط به انجام طراحی ها توسط مهندسین کشاورزی و کمبود اطلاعات کشاورزی و روابط بین آب و خاک و گیاه مهندسین عمران را همزمان مرتفع نمایند. از این رو دانشجویان این رشته از بین دانش آموختگان رشته ریاضی فیزیک انتخاب می شوند تا ضمن گذراندن دروس کشاورزی از قابلیت کافی برای انجام طراحی سازه های آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی برخوردار باشند. 

این رشته به دلیل گنجانده شدن  واحدهای متعدد مرتبط با هیدرولیک ، آبهای زیرزمینی، نقشه برداری و سازه، یکی از رشته های پرکاربرد رشته های مهندسی است.  بطوری که  امکان  اشتغال فارغ التحصیلان این رشته در سه بخش طراحی (شرکت های مهندسین مشاور)، اجرا (شرکت های پیمانکاری) و تحقیقات (ادامه تحصیل در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در داخل و خارج از کشور در رشته های آبیاری، عمران-آب، عمران –منابع آب، عمران- محیط زیست، عمران- ترافیک و عمران –هیدرولیک) وجود دارد. در بخش طراحی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

•         طراحی شبکه های آبیاری سطحی، کم فشار و تحت فشار  و زهکشی

•         طراحی خطوط انتقال آب

•         طراحی ایستگاه های پمپاژ

•         طراحی شبکه آب شرب شهری

•         طراحی شبکه فاضلاب

•         طراحی سازه های آبی از جمله سدهای خاکی کوچک

•         طراحی تسطیح اراضی

•         انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، مهندسی رودخانه و مطالعات پایه کشاورزی و منابع آب و .... .

فارغ التحصیلان رشته علوم و مهندسی آب می توانند در بخش های اجرا نیز به فعالیت های اقتصادی مشغول شوند که از این میان می توان به موارد زیر اشاره نمود:

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های شبکه های آبیاری و زهکشی

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های شبکه های آب و فاضلاب شهری و روستایی

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های خطوط انتقال آب

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های نقشه برداری

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های سازه های آبی

•         نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های نوسازی شبکه های آبیاری و زهکشی

•          نظارت  بر اجرا و یا اجرای پیمان های  مخازن آب شهری و یا کشاورزی