مهندسی صنایع

عنوانی برای بیان رویکردی در علم مدیریت سازمان‌ها و صنایع می‌باشد. نام فارسی این رشته به عنوان معادل درست انگلیسی آن، عبارت مهندسی صنعتی است. در عمل مهندس صنایع سعی بر آن دارد که با بهره‌گیری از علوم مهندسی، مدیریت و اقتصاد و تلفیق آن‌ها میزان بهره‌وری و کارایی سیستم‌های تولید و خدماتی را بهبود دهد. مهندسان صنايع بيشتر درگير افزايش بهره‌ وري در مديريت منابع انساني، روش‌ها و تكنولوژي هستند و حال آنكه ساير رشته‌هاي مهندسي بيشتر درگير ماهيت فني فرآيندها و فرآورده‌ها مي‌باشند.این رشته تحصیلی برای اولین بار در سال 1393 در مجتمع آموزش عالی میناب دانشجو پذیرش نمود. دانشجویان این رشته می توانند در زمينه‌هاي كاري زیر در بازار كسب و كار فعالیت نمایند:

·         برنامه ريزي استراتژيك و عملياتي سازمان

·         مديريت توليد

·         مديريت مهندسي

·         مديريت پروژه

·         مهندسي لجستيك

·         سيستمهاي توليدي

·         مهندسي سيستمهاي كيفيت

·         مهندسي سيستمهاي اطلاعاتي

·         مهندسي مالي

·         مهندسي ارزش

·         مهندسي سيستمهاي بهره وري

·         طراحي فرايندها و ساختارهاي سازماني